Language Structure Problems

Esperanto

How is sentence negation accomplished in Esperanto?

1. Vi havas kuniklo.
You have a rabbit.

2. La muso estas malwarma.
The mouse is cold.

3. La lernantoj ridetas.
The students smile.

4. Mi amiko prenas la kokoj.
My friend takes the chickens.

5. Musoj ne amas kokoj.
Mice do not love chickens.

6. La koniklo ne estas mia.
The rabbit is not mine.

7. Mi ne prenas la cevalo.
I do not take the horse.

8. Lernantoj ne ridetas.
The students do not smile.